Menu DOMOV KONTAKT POVPRAŠEVANJE

SPLOŠNE DOLOČBE

 • Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko naročil ali spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani izključno s strani podjetja ProfiPlan d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.
 • Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletnega mesta profiplan.eu se uporabljajo izključno za potrebe komuniciranja med podjetjem in stranko.
 • Spletna stran profiplan.eu je varovana s SSL certifikatom, ki nudi dodatno varnost.
 • Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno originalno programsko opremo (posodobljeno protivirusno zaščito) svojega računalnika.
 • Ponudnik se zavezuje, da bo pri poslovanju uporabljal ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.
 • Ponudnik se kot obdelovalec podatkov zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
 • Ponudnik vse osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo s stranko.
 • Osebni podatki stranke v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
 • Za varovanje osebnih podatkov je odgovorna tudi stranka, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
 • Za uporabnike ponudnik hrani osebne podatke, kot so: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, IP naslov, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.
 • V kolikor želi kupec odjavo iz seznama prejemnikov e-novic, je možna kadarkoli preko elektronske pošte info@profiplan.eu. Zaradi specifičnosti poslovnega procesa in tehničnih omejitev je možno, da bo kupec še prejel našo e-pošto, v primeru, da je bila e-pošta že poslana oziroma v fazi pošiljanja.
 • V kolikor želi kupec brisati osebne podatke, katere hranimo za pošiljanje e-novic, nam mora to sporočiti na elektronski naslov info@profiplan.eu. Zahtevek za brisanje prijave mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim ste se prijavili na e-novice ali pa morate navesti elektronski naslov, ki ga odjavljate. V roku 15 dni od prejema vaše zahteve za brisanje prijave, bomo zbrisali vaše osebne podatke.
 • Stranka je odgovorna za resničnost posredovanih osebnih podatkov. Naročilo lahko odda zgolj na svoje ime, na ime tretje osebe pa le, od katere ima podpisano pisno soglasje.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

 

 • Podjetje vodi osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov, ki jih vzpostavi na podlagi zakona in osebne podatke, ki jih vodi v okviru zakonsko določenih zbirk na podlagi soglasja osebe, na katero se podatki nanašajo.
 • Oseba, o kateri se vodijo osebni podatki, oziroma pooblaščenec osebe ali zakoniti zastopnik osebe, o kateri se v zbirki osebnih podatkov vodijo njegovi osebni podatki, lahko vpogleda v osebne podatke, vodene o njem oziroma o zastopancu in jih ima pravico prepisati. Vpogled in prepis osebnih podatkov je osebi omogočen v roku 7 dni od dneva, ko je bila dostavljena pisna zahteva na podjetje.
 • Osebni podatki, vodeni v zbirki osebnih podatkov podjetja, se lahko posredujejo drugim uporabnikom samo, če so za njihovo pridobitev in uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se osebni podatki nanašajo.

 

BRISANJE PODATKOV OZIROMA UNIČENJE NOSILCEV OSEBNIH PODATKOV

 • Osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov le toliko časa, kolikor je potrebno oz. je zakonsko določeno, da se doseže namen, za katerega se zbirajo in vodijo.
 • Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, se podatki zbrišejo oziroma uničijo nosilci podatkov.

Footer Splošni pogoji Pogoji Kontakt Profiplan d.o.o. - Copyright 2020 Piškotki Varstvo osebnih podatkov Center zasebnosti +386 70 484 400 info@profiplan.eu Social